"60 שנה למדינה בעיני נוער רמת-גן" - תחרות צילומים לנוער